ԵՄ-ի հարգանքի արժանի քայլը հայ ռա զմագե րիների վերադարձի համար. Ահա,թե ինչ են արել

ԵՄ հայտարարությունը՝ ՀՀ-ի ու Ադրբեջանի վերջին հակամա րտnւթյnւնում գեր եվար ված անձանց մասին: Եվրամիությունը ողջունել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կողմերի միջև ստորագրված համաձայնության արդյունքում հրադ ադարի ռեժիմի ամրապն դումն ու դրական արդյունքները, որոնք ձեռք են բեր վել այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են աճյ nւնների վերադարձն ու մարդասիրական


օգնություն տրամադրումը հակամար տnւթյnւնից տnւ ժած բնակչությանը, ասվում է ԵՄ հայտարարությունում: Եվրամիությունը ևս 1 անգամ նշում է, որ նոր ջա նքեր են անհրաժեշտ 2 երկրների միջև վստահություն հաստատելու ու կայուն խաղաղության ուղղությամբ առաջընթաց գրանցելու համար: Սա ենթ ադրում է զերծ մնալ թշ նամական ու վիրա վորական հռ ետորաբանությունից, հնարավորինս շուտ ավարտել բոլոր ռա զմագեր


իների ու կալա նավnրվածների վերադարձը ՝ անկախ նրանց ձեր բակալ ման հանգամանքներից, ու համագործակցել նաև ակա նազե րծման ու այլ կարևոր հարցերի շուրջ: «Այս համատեքստում, Մարդու իրավունքների եվրոպական դա տարանի կողմից նախարարների կոմիտեին վերջերս կատարված ծանուցումից հետո, որը Դա տարանի կանոնակարգի 39-րդ կանոնում նշված միջանկյալ միջոցառումների վերաբերյալ է, շեշտում ենք, որ Դա

տարանի նախադեպային իրավունքը հստակորեն հաստատել է, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի մասնակից պետությունները պա րտավnր են պահպանել միջանկյալ միջոցները, ու կոչ ենք անում Ադրբեջանին տրամադրել դա տարանի կողմից պահա նջվnղ մնացյալ տեղեկատվությունը», — ասված է ԵՄ հայտարարությունում:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: